Polackerna mer positiva till Tyskland

Trettioåtta procent av polackerna är positiva till de polsk-tyska relationerna. Det är nästan en fördubbling sedan förra året, visar en mätning från opinionsinstitutet CBOS. De som anser att det går åt fel håll har minskat med tretton procent. I mätningen kan man se att yngre polacker ser mer positivt på grannarna än de äldre. Att hedra minnet av de tyskar som fördrevs efter andra världskriget är särskilt stötande för femtioåtta procent av konservativa Lag och Rättvisas (PiS) väljare, och för hälften av Vänsteralliansens (SLD) och Bondepartiets (PSL) stödtrupper. Regeringspartiet Medborgarplattformens (PO) anhängare är kluvna: knappt hälften ser historien som ett hinder för goda relationer mellan länderna, lika många gör det inte. För en fjärdedel är den planerade rysk-tyska gasledningen genom Östersjön det största problemet. (The News 13 maj 08)