Första steget taget mot energibro

Energibolagen i Polen och Litauen har nu undertecknat ett joint venture-avtal om att skapa en energibro mellan de två företagen. Investeringen beräknas kosta polackerna 650 miljoner euro och litauerna 262 miljoner. Företaget LitPol Link, som bildades på måndagen av polska PSE och litauiska Lietuvos Energija, ska inleda energibroprojektet med att göra förstudier och skaffa alla nödvändiga tillstånd. (Warsaw Voice 20 maj 08)