Inget skadestånd till tyska fördrivna

Polen behöver inte betala skadestånd till tyskar som fördrevs från landet efter andra världskriget. Det fastslår Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, skriver TT. Tjugotvå olika fall har prövats, där efterlevande till tyska fördrivna begärt kompensation för förlorad egendom när Europakartan ritades om 1945. Många polacker har blivit mycket upprörda över skadeståndskraven, som för två år sedan lämnades in av Preussiska Stiftelsen. Domstolen konstaterar att ingen skadeståndsrätt föreligger – när fördrivningarna skedde hade Polen inte kontroll över de områden i väster som vid krigsslutet blev polska i stället för tyska. Man kan inte heller säga att Polen brutit mot Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter eftersom det dröjde nästan sextio år innan Polen, efter kommunismens fall, undertecknade konventionen, menar domstolen. De tyska regeringen har inte stött tyska fördrivna s kompensationskrav, men frågan har försämrat relationerna mellan de två länderna. Polen har kontrat med argumentet att den nazistiska ockupationen och förödelsen av Warszawa bör vara värt ett skadestånd på trehundra miljarder kronor. (UNT 9 okt 08)