Polsk protest påverkar museistyrelse

Efter hårda protester från Polen är Erika Steinbach inte längre påtänkt som styrelseledamot för det museum som ska byggas i Berlin till minne av människor, som i samband med andra världskriget fördrevs från sina hem.
Som stridbar ordförande för Tyska fördrivnas förbund har Steinbach i många år drivit frågan om ett museum för de sex miljoner tyskar som fördrevs från Polen i samband med andra världskriget. Det har varit politiskt otänkbart, i stället har man beslutat om ett museum för alla som fördrevs under kriget – även av de tyska nazisterna.
Förbundet söker också på alla sätt hjälpa efterlevande att resa skadeståndskrav mot Polen för egendom som släkten förlorade när delar av det gamla Tyskland kom på den polska sidan av gränsen.
Steinbach har vägrat acceptera den nuvarande gränsen mellan de två länderna, och polackerna upplever henne som en rabiat motståndare. Förslaget att hon skulle ingå i styrelsen för det nya museet har väckt uppståndelse i Polen, och premiärminister Donald Tusk har försökt påverka Tysklands kansler Angela Merkel att hålla Steinbach utanför styrelsen. De tyska socialdemokraterna och De Gröna har samma åsikt.
Protesterna har alltså haft effekt. På onsdagen drog De fördrivnas förbund tillbaka Steinbachs kandidatur. Polackerna är belåtna – men det finns en oro för att hon i alla fall ska vara den som styr, om än i det fördolda. (SR Ekot och Polskie Radio 4 mars 09)