Arbetslösheten minskade i april

Arbetslösheten i Polen sjunker nu – från 11,2 procent i mars till elva procent i april, meddelar biträdande arbets- och socialminister Jolanta Fedak. Minskningen beror på att många polacker sökt sig utomlands för att ta säsongsarbeten inom byggnads-, trädgårds-, skogs- och turistsektorn.
Det totala antalet arbetslösa uppgår till 1,72 miljoner personer. Antalet långtidsarbetslösa har minskat med tio procent under året, sade Fedak, vilket är en mycket bra siffra. (PR The News 8 mars 09)