Facket vill ta över Lot

Tre fackföreningar vill överta polska flygbolaget Lot, som på grund av ekonomiska svårigheter står inför nedskärningar med fyrahundra anställda, rapporterar tidningen Dziennik.
Två investerare står beredda att stötta ekonomiskt och fackföreningarna har bildat ett bolag. Såväl departementet för statliga företag som Lots ledning ställer sig dock avvisande till idén. (Warsaw Voice 7 maj 09)