Tyska får skadestånd för konfiskerad egendom

En tysk kvinna har av domstolen i Olsztyn fått rätt till skadestånd för egendom som staten konfiskerade under kommunisttiden. Skadeståndet ska uppgå till drygt en miljon zloty.
Staten kommer att överklaga domen.
Det är första gången en tysk medborgare tilldöms skadestånd för egendom som staten lagt beslag på. (Polskie Radio 18 dec 09)