Sikorski informerade om polackerna i Vitryssland på Visegradmötet

Visegradgruppen möttes på onsdagen i Budapest. Inbjudna gäster var utrikesministrarna i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland – de länder som EU:s Östliga Partnerskap riktar sig till.

Utrikesminister Radoslaw Sikorski tog upp frågan om den polska minoritetens ställning i Vitryssland, och informerade om att Warszawa och Minsk beslutat tillsätta en grupp som ska lösa problemet.

Sikorski träffade nyligen Vitrysslands utrikesminister för samtal, sedan den Warszawastödda organisationen Polacker i Vitryssland blivit utkörda från Polska huset i Ivenets. Huset, som byggts med stöd av polska staten, överlämnades sedan till en av Lukasjenkoregimen initierad organisation med samma namn.

Visegradgruppen består av Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. (Warsaw Voice 3 mars 10)