75 år sedan Pilsudski dog

Den 12 maj har Polen högtidlighållit 75-årsdagen av marskalk Józef Pilsudskis död. I minnesceremonin i Warszawa deltog också hans dotter, Jadwiga Pilskudska-Jaraczewska.

Pilsudski, som föddes 1867, betraktas som en av landets främsta ledare.

1819 återfick Polen sin status som fritt land, och Pilsudski var statschef 1918 – 1922.

1919-21 ledde han de polska trupperna i kriget mot Sovjetunionen.

När den polska regeringen 1923 dominerades av hans politiska motståndare drog han sig tillbaka från den aktiva politiken.

I maj 1926 gjorde han en statskupp och återtog makten – de facto som diktator i Polen. Han avled den 12 maj 1935 i Belvederepalatset i Warszawa. (Polskie Radio 12 maj 10)