Budgeten för nästa år antagen

2011 års budget antogs i regeringen på fredagen. Budgetunderskottet beräknas uppgå till fyrtio miljarder zloty – vilket är tio miljarder lägre än det planerade underskottet för i år.

Genomsnittslönerna väntas med 1,4 procent och nå 3359 zloty (cirka 8500 svenska kronor) och arbetslösheten sjunker enligt prognosen från 12,3 procent till 9,9 procent.

För att nå dessa mål kommer regeringen bland annat att höja momsen (VAT) från 22 till 23 procent på varor och tjänster, och tobaksskatten med fyra procent.

Lönerna i den offentliga sektorn ligger kvar på samma nivå bortsett från lärarna, som har fått löfte om en höjning. (Warsaw Business Journal 6 sept 10)