De flesta föräldrar vill inte ha religionsundervisning i skolan

Efter kommunismens fall för tjugo år sedan infördes religionsundervisning i de polska skolorna. Men idag skulle färre än hälften av landets föräldrar låta sina barn gå dit om de kunde välja. Det framgår av en opinionsmätning som gjorts för Polskie Radio.

I det katolska Polen vill fyrtiosex procent av föräldrarna att barnen ska ha en religiös uppfostran. Femton procent vill i stället ha undervisning etik, och trettiotvå procent vill att eleverna ska kunna välja mellan religion och etik.

Redan idag ska eleverna enligt skollagen kunna välja etik i stället för religion, men i praktiken prioriterar skolorna bort etikkurserna. Eftersom alla betygen räknas ihop vid skolavslutningen får de som inte har gått på sina religionstimmar lägre poäng, och därmed tvingas föräldrarna i praktiken att låta barnen delta i religionsundervisningen. (Polskie Radio 6 sept 10)