Många tusen nya jobb har skapats i Västpommern

Malgorzata Ziebicka jobbar på svenska Scanrad i Polen.

Efter kommunismens fall brakade den polska ekonomin ihop. Stora statliga företag lades ner i brist på lönsamhet och upp till en fjärdedel av polackerna gick utan jobb. I Västpommern flyttade textilindustrin till låglöneländer i Asien, och de stora militära anläggningarna monterades ner.

Så hur får man in nya företag och fler arbetstillfällen? Efter irländskt mönster inrättades ett system med ekonomiska zoner med skatterabatter till företag som etablerade sig i området. Många tusen nya jobb har skapats och i dag är Polen ett av de länder som har klarat sig absolut bäst genom den globala finanskrisen 2008-09.

webb-Bulletinen har tagit pulsen på de ekonomiska zonerna i Västpommern >>