Vice talman utesluts ur partiet

Wanda Nowicka, känd kvinnosakskämpe och invald i parlamentet för Palikotrörelsen (RP) utesluts nu ur partiet.

Vid årsskiftet fick talmän och vice talmän en bonus på 40.000 zloty, vilket enligt RP strider mot partiets principer. Minoritetspartierna i parlamentet utser en vice talman vardera, och RP utsåg Nowicka. När bonusen blev känd drog RP tillbaka sitt stöd för henne och nominerade i stället Anna Grodzka. Men Nowicka vägrade att avgå och menade att hon inte gjort något fel.

Anna Grodzka är landets enda öppet transsexuella parlamentariker, och partiledaren Janusz Palikot fick inte tillräckligt mycket stöd för henne. Såväl regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) som Vänsteralliansen (SLD) röstade för att Nowicka skulle stanna kvar som vice talman, trots att hon på grund av bonusen inte längre har sitt eget partis förtroende.

Wanda Nowicka kommer nu att arbeta som fristående politiker i parlamentet, samtidigt som hon blir kvar som vice talman.

På en presskonferens tackade hon sina forna partivänner för allt det goda som fört dem samman, och sade att hon ska fortsätta utifrån samma liberala principer som tidigare. Inte minst vill hon arbeta för att civilt partnerskap ska bli tillåtet i Polen.

Förra månaden avslog parlamentet tre motioner om civilt partnerskap. (Warsaw Business Journal och Polskie Radio 13 feb 13)