Emigranterna skickar hem mindre pengar

Polacker som bor och arbetar utomlands sänder för varje år allt mindre pengar tillbaka till hemlandet. Det visar färsk statistik från Centralbanken (NBP).

Förra året skickade polska emigranter hem 17,1 miljarder zloty (39 miljarder svenska kronor). Det var 300 miljoner zloty mindre än året innan.

2007 är det år då utvandrarna hittills sänt hem mest pengar till familj och släkt – då handlade det om 20 miljarder zloty (46 miljarder kronor).

Men summan minskade förra året, trots att ytterligare en halv miljon polacker utvandrade – idag bor och arbetar 2,6 miljoner polacker utomlands, säger professor Krystyna Iglicka. De behöver pengarna själva för sitt liv i det nya landet. Många tänker inte flytta hem igen under den närmaste framtiden.

År 2004 då Polen gick med i EU, utbildades ett mönster: en familjemedlem fick arbete utomlands och skickade hem pengar till familjen. Idag flyttar familjen efter till det nya landet. Det är där de tar sina bostadslån och investerar för framtiden, säger Iglicka.

Sedan 2004 har emigrerade polacker skickat hem 167 miljarder zloty (380 miljarder kronor). Idag är 2,2 miljoner personer arbetslösa i Polen – om inte så många hade sökt sig utomlands för att få jobb, så skulle den siffran ha varit dubbelt så hög. (Polskie Radio 2 april 14)