Tusk vill värna det polska kolet

Den polska gruvbranschen har svårigheter, och i dagarna anordnades i Katowice en konferens om hur man ska tackla problemen.

Efter mötet konstaterade premiärminister Donald Tusk att det polska kolet tycks vara mindre konkurrenskraftigt än importerat kol.

Vi ska ta reda på vad som ligger bakom detta – om det till exempel finns oegentligheter i samband med importen av utländskt kol. Kanske kan vi lätta lite på reglerna för upphandling av enklare utrustning, sade Tusk som också lovade att se över beskattningen av den inhemska kolproduktionen.

För att öka andelen polskt kol i detaljhandeln ska privatkunder kunna köpa kol billigare. Regeringen kommer också att sänka kraven på vinst från de statliga energibolagen, vilket kan rädda krisdrabbade gruvjätten Kompania Weglowa.

Att främja och skydda polska stenkol är inte bara en slogan, sade Tusk. Det visar vi genom att de statskontrollerade elbolagen bygger nya kolkraftverk. Vi måste bygga upp en strategi för både gruvor och kraftverk, som ska omfatta såväl energisäkerhet som sociala frågor. Kol förblir grunden för energisäkerheten. (Warsaw Voice 7 maj 14)