Polen och Litauen söker EU-pengar till gasledning

Polen och Litauen har tillsammans ansökt om bidrag från EU till den 500 kilometer långa gasledning som ska byggas mellan de två länderna.

Ledningen är en del av det projekt som syftar till att integrera de baltiska staternas gasmarknad i den europeiska gasmarknaden. Krisen i Ukraina har gjort det än mer angeläget för Estland, Lettland och Litauen att bli mindre beroende av den ryska gasen.

Gaslänken beräknas kosta 558 miljoner euro (motsvarande 5,37 miljarder svenska kronor). Kapaciteten ska vara 2,3 miljarder kubikmeter gas om året. (Polskie Radio 22 aug 14)