Pensionärerna missnöjda med pensionen

Tre fjärdedelar av de polska pensionärerna är inte nöjda med sin levnadsstandard. Det visar en färsk undersökning.

Pensionerna räcker inte till för att betala normala levnadsomkostnader, anser pensionärerna. Många av dem har känt sig tvungna att arbeta för att dryga ut pensionen, och hälften av pensionärerna skulle börja jobba om de hade en möjlighet. (Warsaw Voice 1 okt 14)