Klartecken för kärnkraftssamarbete

Samarbetet mellan de stora polska energibolagen PGE, Enea, Tauron och KGHM inför byggandet av Polens första kärnkraftverk skadar inte konkurrensen på marknaden. Det meddelarKonsument- och Konkurrensbyrån (UOKiK), som därmed ger klartecken till att energijättarna bildar ett gemensamt bolag, PGE EJ1, inför kraftverksbygget. Kärnkraftverket, som beräknas kunna tas i bruk 2025, ska producera 3000 MW. (Warsaw Voice 10 okt 14)