Lönerna fortsätter att öka

Läget på arbetsmarknaden är klart bättre. Det säger ekonomen Piotr Bielski. Även om inflationen är under noll betalar företagen ut bättre löner till sina anställda. Därmed ökar hushållens köpkraft på två sätt.

GUS (Statistiska centralbyrån) har släppt oktobersiffrorna, som visar att snittlönen i det privata näringslivet ökat mer än väntat. Den genomsnittliga bruttolönen uppgick till 3981 zloty (9400 svenska kronor) i månaden, vilket är nästan 4 % mer än i oktober förra året och drygt 2 % högre än snittlönen i september. Ökningen var större än väntat, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Underlaget för GUS beräkning utgörs av privata företag med minst nio anställda.

Drygt 5,5 miljoner personer var i oktober anställda i den privata sektorn, även det en ökning med 0,8 %. (Polskie Radio 20 nov 14)