Allt fler kvinnor på landets tekniska högskolor

En tredjedel av de studenter som förra året sökte sig till de tekniska högskolorna var kvinnor. Det visar en färsk rapport, Kvinnor på tekniska högskolor 2015, som utarbetats med hjälp av insamlade siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån), rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Sedan det akademiska året 2007/08 har de kvinnliga teknologerna ökat med 20 000. Manliga teknologer däremot är idag 16 000 färre – skillnaden anses bero dels på att man skrotat den allmänna värnplikten, dels på att födelsetalen sjunkit.

Av dem som läser mekanik, elektronik och elektroteknik är dock den överväldigande majoriteten män.

Nästan 3 000 av de kvinnor som studerar vid de tekniska högskolorna är doktorander – det är 39 % av samtliga. (Polskie Radio 30 mars 15)