”Manipulerad historia väcker frågor”

Anna Bikont. Foto: Marcel Lozinski.

Anna Bikonts bok Vi från JEdwabne ifrågasätts av många polacker.
Foto: Marcel Lozinski.

Den polska journalisten Anna Bikonts bok om pogromen i Jedwabne 1941 har väckt stort uppseende, och diskuteras runt om i världen. Många polacker känner sig illa berörda av att katolikerna i staden pekas ut som förövarna, och hävdar att händelserna initierades av nazister från Hitlers ockupationsarmé – andra världskriget inleddes med att först Tyskland, sedan Sovjetunionen marscherade in i och besatte Polen.

webb-Bulletinen har fått brev från Anna Kremky och Jacek Gancarson, medlemmar i Svensk-Polska Föreningen i Stockholm, som vill peka på det som många polacker anser ligga närmare sanningen.

Läs insändare >>