Modlin får kritik

Modlinflygplatsen några mil norr om Warszawa får nu kritik av den polska riksrevisionen, NIK. Modlin öppnade sommaren 2012 men fick stänga redan till jul eftersom det fanns sprickor i start- och landningsbanan. Därefter pågick reparationer under sex månader, men flygbolagen hade tappat förtroendet för Modlin och det tog tid innan trafiken kom igång på allvar.

Anläggandet skedde under tidspress, skriver NIK i sin rapport, och arbetet utfördes inte på rätt sätt. Planeringen var otillräcklig, man hade till exempel inte gjort någon riktig riskbedömning för hela byggperioden. Det fanns inte tillräckligt med personal som kunde styra och övervaka arbetet, och det fanns inte inspektörer hela tiden.

Modlin har kapacitet att at emot drygt två miljoner passagerare om året. Flygplatsen används huvudsakligen av lågprisbolag som flyger till Warszawa. I slutet av 2014 rankades Modlin som den nionde sämsta i Europa. (Polskie Radio 19 juni 15)