Föräldrar vill ha sexundervisning i skolan

Ungdomar lär sig om sex från klasskamrater och vänner, och föräldrarna anser att de måste få sexualundervisning i skolan. Det visar en rapport som utbildningsdepartementet tagit fram, den första undersökningen om sexualkunskap som gjorts i Polen.

Tre fjärdedelar av landets 18-åringar får huvuddelen av sina kunskaper om sex från kamraterna, men många lär sig också av lärare, familjen, sin partner, på internet, från tidningar och från erotiska eller pornografiska filmer.

Och det visar sig att föräldrarna är mycket mer eniga om att det är viktigt med sexualkunskap i skolan än vad parlamentets ledamöter är, sade utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska. Och det är viktigt för dem som är motståndare till sexualundervisning i skolan. Den stora majoriteten av föräldrarna anser att skolan ska undervisa i sex och samlevnad, de förväntar sig stöd till de unga om denna viktiga fråga. (TVP info 9 juli 15)