Kommendörskors med stjärna till Staffan Herrström

Ceremonin i Presidentpalatset i Warszawa

Ambassadörsparet Karin och Staffan Herrström vid ceremonin.
Foto: Presidentkansliet

Vid en ceremoni i Presidentpalatset i Warszawa den 14 juli tog ambassadör Staffan Herrström emot Republiken Polens förtjänstorden (Kommendörskorset med stjärna).

Orden tilldelas utländska medborgare och polacker bosatta utomlands för särskilda insatser för samarbetet mellan Polen och andra länder. Utmärkelsen förlänas genom beslut av Republiken Polens president. Orden instiftades 1974 och har fem grader, där Kommendörskorset med stjärna är den näst högsta.

Presidentens utrikesrådgivare, minister Jaromir Sokołowski betonade i sitt tal att Staffan Herrström haft en central roll i att de polsk-svenska relationerna utvecklats synnerligen positivt under de senaste åren, och underströk att orden inte rutinmässigt tilldelas utländska ambassadörer. Han framhöll också Staffan Herrströms engagemang i den polska samhällsdebatten, inte minst i rättighetsfrågor. I ceremonin deltog också bl.a. vice talman Wanda Nowicka (en av Polens ledande feminister), vice utrikesminister Henryka Mościcka-Dendys och Auschwitz-överlevaren Marian Turski.

– Att överföra det strategiska partnerskapet mellan våra länder från ett undertecknat avtal till en praktisk, hållbar verklighet, bortom våra gemensamma inledande initiativ som det Östliga Partnerskapet och EU:s Östersjöstrategi, har varit en central fråga för mig under dessa 1500 dagar då jag företrätt Sverige i Polen, sade Staffan Herrström i sitt tacktal.

Ambassadör Herrström tillträdde sin tjänst i Polen 2011 och flyttar vidare sommaren 2015. (UD juli 15)