Polacker ska ge blod till brittisk sjukvård

Polska immigranter i Storbritannien känner sig utpekade som en ekonomisk belastning för det nya hemlandet, och i vissa grupper planeras nu en inofficiell strejk till den 20 augusti.

När vi inte kommer till jobbet blir det uppenbart vilken nytta vi gör, resonerar strejkarrangörerna. Deltagarna förväntas ha på sig en röd T-tröja med texten Enough! Stop blaming us! (Nu räcker det! Lägg inte skulden på oss!).

Men en strejk är nog inte rätta sättet att visa att vi är en tillgång i samhället, tycker andra och drar i stället igång en blodgivarkampanj som över tusen polacker anmält sig till.

Den brittiska sjukvården tackar och tar emot – bara i år behövs över 200 000 nya blodgivare för att ersätta personer som av olika skäl inte längre får ge blod.

Runt en halv miljon polacker har bosatt sig i Storbritannien efter EU-inträdet 2004. (Polskie Radio 11 aug 15)