Få pappor tar ut föräldraledighet

Nyblivna föräldrar i Polen har ett års föräldraledighet – och båda föräldrarna har rätt att ta ut ledigheten. Men papporna tar ut betydligt färre dagar än mammorna, skriver wyborcza.biz.

I juni tog 138 000 mammor ut föräldraledighet mot 1 400 pappor, och även om männen långsamt ökar uttaget av föräldradagar så tar kvinnorna ut absolut störst del av föräldraledigheten.

Det beror mycket på kvinnorna själva, menar befolkningsexperterna. Många, särskilt mormödrar, tror helt enkelt inte att en pappa kan sköta ett litet barn. Men det handlar också om pengar. Föräldraledigheten i Polen är 12 månader, och under de första 6 månaderna – som tas ut av kvinnan – utgår en ersättning på 100 % av lönen. Därefter sjunker ersättningen till 60 %.

Eftersom kvinnorna har 15–20 % lägre lön än männen blir familjens ekonomi alltså sämre när mannen får 60 % av sin lön.

Dessutom anser arbetsgivarna ofta att barn är kvinnornas sak, säger demografen Irena E Kotowska på Handelshögskolan i Warszawa. Och eftersom fler män än kvinnor är chefer är det svårare att hitta rätt ersättare till dem.

För att överhuvudtaget få män att ta ut föräldraledighet har Wyborcza i flera år pläderat för att en del av föräldraledigheten ska reserveras för fadern enligt svensk beprövad modell. Kotowska anser också att föräldraledighet liksom i Sverige ska vara mer flexibel – föräldradagar ska till exempel kunna tas ut ända upp i skolåldern, och föräldraledighet ska kunna tas ut som deltid.

I andra länder har man sett att det ofta innebär att familjerna föder fler barn, säger Kotowska till tidningen.

Arbetsminister Władysław Kosiniak-Kamysz anser dock inte att den svenska modellen passar i Polen och tänker inte ta fram ett sådant förslag. (wyborcza.pl 11 aug 15)