Polen vill ha hem migranterna

I samarbete med polska organisationer utomlands har regeringen nu antagit ett sexårigt program som ska göra det lättare för polacker att återvända hem. Det handlar bland annat om språkundervisning, om att underlätta kontakterna med hemlandet, om bättre skydd för minoriteterna och att stärka den polska identiteten.

Myndigheter på alla nivåer ska delta i arbetet, liksom de kyrkliga institutionerna.

Mellan 18 och 20 miljoner polacker beräknas bo utomlands. En tredjedel av dem är födda i landet, resten har polskt ursprung. Bara i USA bor nästan tio miljoner människor med polska rötter. (Rzeczpospolita 17 aug 15)