EU sätter press på Polen i flyktingfrågan

I EU skärps nu tongångarna mot Polen och andra medlemsländer i Central- och Östeuropa. Det kommer allt fler flyktingar från Mellanöstern och Afrika och alla länder måste ta emot en rimlig del. Några länder, bland dem Tyskland och Sverige, tar emot betydligt fler flyktingar i förhållande till sin befolkning än andra. Polen kämpar emot, Ungern bygger taggtrådsstängsel och flyktinglägren i Italien och Grekland är enorma.

Tyskland och EU har öppet kritiserat Polen för bristande solidaritet.

Vi är medvetna om att länderna i Central- och Östeuropa har lägre levnadsstandard, och vi vill inte överbelasta dem, sade Merkel, men vi har ingen förståelse för dem som säger att de bara kan ta emot kristna flyktingar.

Polen och andra länder i Central- och Östeuropa, som känner sig hotade av Ryssland kan räkna med solidaritet från hela Europa, men då måste de delta i arbetet med att lösa flyktingkrisen, skriver den stora tyska tidningen Frankfurter Allgemeine.

Och premiärminister Ewa Kopacz inser att man nu måste lämna sin restriktiva inställning.

Vi måste överväga om vi kan ta emot fler flyktingar, sade hon på måndagen. Idag handlar det inte bara om de 2200 som vi redan har åtagit oss. Det handlar om ansvar, men vi måste också stämma av hur många vi har möjlighet att ta emot.

Vi kan inte bara tilldela länderna individuella kvoter, vi måste också göra en noggrann analys av orsakerna till det som händer och i slutändan erbjuda hjälp. Polen accepterar att agera i solidaritet när det gäller dem som har de största behoven, sade Kopacz.

Flyktingar som kommer österifrån har oftast Polen som sitt mål, sade Kopacz. Det finns tiotusentals ukrainare här idag – de har visserligen inte flyktingstatus, men det beror på att vi inte har en visumlag som ger dem permanent uppehållstillstånd samtidigt som de får möjlighet att arbeta. (Polskie Radio, gazeta.pl, wB 1 sept 15)