CHF-lånen debatteras i senaten

Mer än en halv miljon polacker har tagit sina bostadslån i schweiziska franc, och när Schweiz i januari 2915 släppte valutan fri blev lånen 20 % dyrare. Hela våren har man debatterat hur man ska hjälpa många strandsatta bostadsägare, och sejmen har så småningom antagit en lag om konvertering av lånen till złoty. Förslaget, som går ut på att bankerna ska betala 90 % av konverteringskostnaderna, debatteras nu i senaten, och centralbankschefen Marek Belka varnar för att hela banksektorn kommer i gungning om det förslaget går igenom.

En plötslig konvertering skulle innebära stora risker för att złotyn tappar i värde, och sedan skulle kostnaderna för utländska lån höjas rejält, säger Belka.

Just för att inte äventyra banksektorns stabilitet gick regeringens ursprungliga förslag ut på att låntagare och banker skulle dela 50-50, men det ändrades under debattens gång. President Duda och oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) menar att bankerna redan tjänat mycket på CHF-lånen och därför ska ta kostnaderna för konverteringen. Hittills verkar det som att de flesta senatorerna är inne på samma linje.

Värst drabbas dotterbolag till tyska Commerzbank, Deutsche Bank och amerikanska General Electric, som båda aviserar juridiska åtgärder.

Lagen strider mot EU-rätten, hävdar bankerna. (Polskie Radio och wB 3 sept 15)