Strategisk allians mellan Polen och Sverige

Polen går nu in i en strategisk allians med Sverige för att stärka säkerheten i Östersjöområdet. Det sade de två ländernas försvarsministrar Peter Hultqvist och försvarsminister Tomasz Siemoniak efter ett möte i Warszawa på måndagen.

Vi tror båda att vi inom två år har ett helt annat läge i regionen: aggressionen mot Ukraina och annekteringen av Krim är ett hot mot våra länder. Östersjön var tidigare Fredens hav men är idag Hotets hav, sade Siemoniak.

Ryssland startade konflikten i Ukraina och annekterade Krim, vilket rubbade maktbalansen i vår del av Europa, sade Hultqvist. Vi följer den ökade ryska aktiviteten i Östersjön, och därför har den svenska riksdagen ökat försvarsutgifterna med 11 % på fem år. Sverige stärker också samarbetet med Nato och enskilda länder inom alliansen.

Siemoniak uttryckte också belåtenhet med att Sverige skickat en officer till Natos avdelning i Szczecin. (TVP info 14 sept 15)