Skolorna inte redo att undervisa flyktingbarn

Det står alltmer klart att Polen kommer att ta emot ett antal flyktingar från utomeuropeiska länder, och Lärarförbundet varnar nu för att skolorna inte har någon beredskap för barn från en annan kulturell och religiös bakgrund.

Vi måste dra upp riktlinjer för hur vi ska undervisa barn som inte talar polska och för hur samarbetet med föräldrarna ska läggas upp, skriver Lärarförbundet i ett öppet brev till utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska.

Det är absurt att säga att beredskapen finns och att det bara är pengar som fattas, säger förbundsordföranden Sławomir Broniarz på en presskonferens. Och vi tror inte heller att det räcker med att avsätta en summa pengar – om vi ska kunna möta barnens behov måste lärarna få utbildning i hur man undervisar barn som inte talar polska. Dessutom måste de lokala myndigheterna involveras i integrationsprocessen. (Polskie Radio 22 sept 15)