Belka: Polsk arbetsmarknad är sjuk

Arbetsmarknaden i Polen är sjuk, och vi måste göra något åt den. Det sade centralbankschefen Marek Belka på en konferens om ekonomi och samhälle i Łodż. Å ena sidan säger vi att arbetsmarknaden är alltför flexibel – å andra sidan är den för rigid.

Vi har infört alla sorters okonventionella anställningsformer – men med dem har följt ett antal skatteförmåner för arbetsgivarna, och det är fel, sade Belka.

Ett av problemen är de s.k skräpkontrakten, som är avsedda för tillfälliga anställningar där arbetsgivaren varken betalar in till sjukförsäkringen eller pensioner åt de anställda. Mellan 1 och 1,5 miljoner personer i Polen är anställda på skräpkontrakt.

Att stoppa dem innebär ett stort steg mot en mer civiliserad arbetsmarknad, sade centralbankschefen. (Polskie Radio 29 sept 15)