660 miljoner ska öka möjligheten att läsa

Enligt opinionsmätningar som gjorts av Nationalbiblioteket under 2013 och 2014 är det bara 11 % av befolkningen över 15 år som regelbundet läser böcker. Men nu ska det bli ändring på det, för i en gemensam satsning har kultur- och utbildningsdepartementen avsatt 660 miljoner złoty (1,5 miljarder svenska kronor) som ska gå till skolor och bibliotek och som ska uppmuntra till mer läsning.

Det är svårt att be lärarna uppmuntra barnen att läsa mer, säger utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska, och än svårare när man vet att de inte har böcker tillgängliga.

Pengarna är med i nästa års budget, även om regeringen inte sitter kvar efter valet den 25 oktober säger kulturminister Małgorzata Omilanowska. (Polskie Radio 7 okt 15)