Irrational Times i Kalmar och Malmö

IrrationalTImes 400

När vi studerar spår ur historien ser vi att olika kulturer överlappar varandra, något som visar att världen varit en smältdegel sedan urminnes tider. Det här blev utgångspunkten för ett samtida kulturellt utbytesprojekt – ”Irrational Times” – mellan svenska Petra Lilja Design Studio och Polska designstudion Kosmos Project.

Resultatet är en utställning av samtida design som tagit sin utgångspunkt i likheterna mellan slavisk och skandinavisk kultur – både vad gäller den materiella kultur som bevarats och de legender och myter man känner till från 500-talet och 900-talet. Utställningsföremålen har skapats av Petra Lilja Design studio, baserad i Sverige, och Kosmos Project studio i Polen.

Kuratorteamet, som utgörs av de medverkande i utställningen och den polska kuratorn Magdalena Popławska, har arbetat fram projektet i dialog med varandra. Den första visningen äger rum på Kalmar Konstmuseum (22.10-22 .11.2015), och den andra på Form/Design Center i Malmö (26.11.2015-10.01.2016).

Projektet har finansierats av Polens kulturministerium och Polska instituet i Stockholm.
Samarbetspartner: Kalmar Konstmuseum, Form/Design Center i Malmö, Polens kulturdepartement, Polska institutet i Stockholm. (Polska institutet okt 15)