PiS leder men får inte ihop en majoritet

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har ett rejält övertag över regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) i opinionsmätningarna, men partiet kan inte räkna med vare sig egen majoritet eller att själv kunna bilda regering. Det framgår av två opinionsmätningar från opinionsinstituten Ipsos och Cbos.

Enligt Ipsos mätning, som gjorts för TVPs räkning, skulle PiS få 36 % av rösterna om det vore val idag – 14 % mer än Medborgarplattformen.

Förenade Vänstern och Kukiz’15 skulle få 8 % vardera, Bondepartiet (PSL) och excentriska KORWiN 5 % vardera.

Ryszard Petrus Moderna skulle enligt Ipsos hamna utanför parlamentet med 4 %. Några höger- och vänsterextrema småpartier är inte i närheten av de 5 % som krävs för att kunna ta plats i parlamentet.

Det blir svårt för PiS att hitta en koalitionspartner bland de partier som enligt den här mätningen skulle komma in i parlamentet. Förenade Vänstern kan knappast tänka sig att samarbeta med det kraftigt konservativa PiS, och den reaktionäre Kukiz föraktar de etablerade partierna, han vill inte gå i koalition. Därmed räcker det inte till egen majoritet.

Enligt Cbos mätning ligger PiS på 34 % och Medborgarplattformen glider ner till 27 %. Kukiz’15 ökar till 8 %, Petrus Moderna till 7 %. I den mätningen hamnar såväl Bondepartiet som KORWiN under strecket.

Inte heller här kan PiS hitta en koalitionspartner – det liberala Moderna har en helt annan inriktning än PiS.

Samtidigt är det ju tänkbart att Kukiz, som inte vill gå i koalition med andra partier, ändå finner det lockande att bli minister om tillfälle ges. Det finns många sätt att förklara ett åsiktsbyte efter ett val. (Newsweek polska och wB 16 okt 15)