Fortfarande egen majoritet för PiS

När 90 % av rösterna i parlamentsvalet nu har räknats ser siffrorna lite annorlunda ut än på valkvällen.

Det nationalkonservativa PiS (Lag och Rättvisa) har tappat 1,4 % vilket gör att mandatfördelningen förändras. Det är tio mandat färre än beräkningarna visade efter vallokalsundersökningen, men men med 232 mandat av 460 har PiS fortfarande egen majoritet.

Partidisciplinen är inte så stark bland polska parlamentariker – Beata Szydło kan bli tvungen att söka stöd hos andra partier. Det blir å andra sidan inte så svårt för henne – missnöjespartiet Kukiz’15 får 42 mandat (8,70 %), och de två partierna har mycket gemensamt.

Just nu har avgående Medborgarplattformen (PO) 137 mandat (23,6 %), Kukiz’15 42 mandat (8,7 %), Moderna 30 mandat (7,7 %), Bondepartiet (PSL) 18 mandat (5,2 %) och den tyska minoriteten 1 mandat.

Skulle det visa sig att missnöjespartiet KORWiN segar sig över 5 %-spärren tappar PiS ytterligare några mandat.

Övriga partier kommer inte in om valresultatet håller sig. Förenade Vänstern (ZL) har 7,5 % – som valkoalition behöver ZL 8 %) och Tillsammans 3,9 %.

För att kunna göra förändringar i grundlagen – vilket PiS har aviserat – krävs 2/3 majoritet eller 307 röster. (tvn24, TVP info och wB 26 okt 15)