Mandat och röstetal

Nu är fördelningen av mandaten i det nya parlamentet färdig.

Av de 460 platser som finns i parlamentets andra kammare, sejmen, går 235 till det segrande partiet, nationalkonservativa PiS (Lag och Rättvisa), som alltså får egen majoritet.

Det avgående regeringspartiet, liberalkonservativa Medborgarplattformen (PO), får 138 platser, det nationalistiska missnöjespartiet Kukiz’15 får 42 platser, liberala Moderna 18 och Bondepartiet (PSL) 16. Den tyska minoriteten får ett mandat, som ska tillvarata de rättigheter som tillkommer tyskar i Polen.

De partier som ställt upp i valet och inte kommit in i parlamentet är Förenade Vänstern (ZL), partiet Tillsammans och spektakulära KORWiN.

15,2 miljoner väljare (av runt 30 miljoner) utnyttjade sin rösträtt. PiS fick 5,7 miljoner röster, Medborgarplattformen 3,66 miljoner, Kukiz’15 1,34 miljoner, Moderna 1,15 miljoner, PSL 780 000 röster.

Förenade Vänstern fick 1,15 miljoner röster (valkoalitioner behöver 8 % för att komma in i parlamentet och ZL fick 7,55 %), KORWiN 723 000 röster och partiet Tillsammans 530 000.

Av de hundra platserna i senaten går 62 till PiS, 34 till Medborgarplattformen, 1 till Bondepartiet och 3 till personer som ställt upp utan anknytning till något parti. (TVP info 27 okt 15)