Sänkt pensionsålder attraherade väljare

För första gången efter kommunismens fall 1989 finns i det polska parlamentet ett parti med egen majoritet, d.v.s mer än hälften av platserna i parlamentet. Det nationalkonservativa PiS (Lag och Rättvisa) har fått 235 av 460 platser i sejmen och 61 av 100 platser i senaten.

PiS vann i 14 av landets 16 regioner, och i alla samhällsgrupper oavsett kön, ålder, utbildning och bostadsort. Men flest röster fick de bland lågutbildade och lågavlönade personer på landsbygden. Partiet tog många röster på frågan om sänkt pensionsålder i åldersgruppen 50–59 år. Förvånansvärt många unga har röstat på det konservativa och religiösa PiS – kanske kan det generöst utlovade barnbidraget på 500 złoty per barn och månad ha bidragit. Barnbidraget är nog att se som ett sätt att hålla småbarnsmammorna hemma. Även den sänkta pensionsåldern har motiverats med att många kvinnor vill kunna ta hand om barnbarnen.

Det avgående regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) gick förhållandevis bra i städerna, bland högutbildade och bland kvinnor. PO har under sin regeringstid höjt barnbidrag och infört ett års föräldraledighet, byggt daghem, hållit emot försöken att totalförbjuda abort, reglerat rätten till statligt stöd vid IVF-behandling mot barnlöshet och så vidare.

Men de unga väljarna har valt partier som PiS, populistiska Kukiz’15 och Korwin. Av välbärgade stadsbor i den yngre medelåldern har många lagt sin röst på det liberala Moderna.

Medborgarplattformen och PiS har länge legat runt 25–30 % och turats om att ligga överst i opinionsmätningarna. När pensionsåldern höjdes för ett par år sedan märktes att en del av partiets sympatisörer gled över från Medborgarplattformen till PiS. Många menar också att Donald Tusks avgång var av stor betydelse. Tusk valdes för ett år sedan till ordförande i Europeiska rådet och lämnade över taktpinnen till Ewa Kopacz. Kopacz har varit effektiv och betat av vallöfte efter vallöfte. Den goda ekonomi som Polen under Medborgarplattformens tid arbetat fram har lågutbildade landsbygdsbor inte tyckt att de har fått någon del av. (Warsaw Voice och wB 27 okt 15)