Soffliggarna vann igen

Soffliggarepartiet segrade igen i det polska valet, skriver Sveriges Radios mångårige Östeuropakorrespondent Kjell Albin Abrahamson på SVT Opinion. Trots kampen för att få rösta fritt under kommunisttiden visar många polacker ett slappt intresse för parlamentarism och flerpartiväsende.

Nu får ultrakonservativa Lag och Rättvisa egen majoritet i parlamentet men inte 2/3-delsmajoritet – och kan därmed inte ensam ändra grundlagen. Det är bra. Därmed faller också en viktig del av ”orbaniseringen”, alltså att Jarosław Kaczyński skulle utveckla Polen i samma auktoritära riktning, på egen hand skriva om lagar och visa samma skoningslösa förakt för oppositionen som Viktor Orban i Ungern.

Det som bekymrar mest, är det officiella Polens relationer till EU och Tyskland, med tanke på hur bröderna Kaczyński vanstyrde Polen för ett årtionde sedan. Men den nyvalde presidenten Andrzej Duda har i intervjuer lovprisat Tyskland, vilket kan jämföras med Jarosław Kaczyńskis uttalande 2007: Min kännedom om Tyskland begränsar sig till toaletterna på Frankfurts flygplats.

Relationerna Warszawa-Bryssel kan inte heller köras i botten som förra gången eftersom Donald Tusk, en gång partiordförande i liberala Medborgarplattformen (PO) idag är ordförande i Europeiska rådet. Han kan tala med Kaczynski, som det heter; ”jak polak z polakiem” – som polacker emellan, skriver Kjell Albin Abrahamson. (STV opinion 26 okt 15)