Miller: TV-debatten beseglade vänsterns öde

Leszek Miller. Foto: Adrian Grucyk, wikipedia.

Leszek Miller.
Foto: Adrian Grucyk, wikipedia.

Det var en tv-debatt som beseglade Förenade Vänsterns öde, säger Leszek Miller, f.d kommunist och partiledare i Vänsteralliansen (SLD).

Valkoalitionen Förenade Vänstern (ZL) bildades i våras när man insåg att inget av de polska socialdemokratiska eller kommunistiska partierna skulle få tillräckligt många röster var för sig för att komma in i parlamentet efter valet. En grupp unga vänsterpolitiker med Adrian Zandberg i spetsen ville inte vara med i ZL utan bildade partiet Tillsammans och ställde upp i valet.

Valkoalitionen behövde 8 % och Tillsammans behövde 5 %. Ingendera fick tillräckligt många röster, men under en gemensam beteckning hade de förmodligen lätt tagit sig in i parlamentet.

Partiet Tillsammans fick inte många röster i de opinionsmätningar som föregick valet, men i valdebatten i tv gjorde Zandberg gott intryck och Tillsammans fick alltså nästan fyra procent av rösterna.

Hade det inte varit för Adrian Zandbergs utmärkta framträdande i valdebatten så hade ZL fått betydligt fler röster, sade Miller, som nu för första gången på många år inte kommer att ha en plats i parlamentet.

På kongressen i december kommer Förenade Vänstern att diskutera hur man ska gå vidare, säger Miller. Det kommer att bli en ommöblering i ledningen, och partiets strategi ska förändras. Jag kommer själv att lämna partiledarposten.

Leszek Miller var premiärminister 2001–2004 i en koalitionsregering vars största parti var Vänsteralliansen. Det partiet bildades av medlemmar av det forna kommunistpartiet som styrde landet före 1989. Miller är själv f.d kommunist vilket politiska kommentatorer anser vara ett stort hinder när partiet ska attrahera väljarna. (Polskie Radio, TVP info och wB 28 okt 15)