Revolution i det polska skolsystemet

Den nya regeringen har inte bildats ännu men redan talas det om en omfattande skolreform, som går ut på att konstruktionen med de så kallade gymnasierna, dvs. klasserna 7-9, ska avskaffas. Det kan man göra redan från 1 september 2016, hävdar partiet Lag och Rättvisa (PiS), som nu tar över regeringsmakten efter valsegern förra söndagen.

Idag har Polen en 6-årig grundskola som följs av ett 3-årigt gymnasium (motsvarar det svenska högstadiet). Den delen är obligatorisk, därefter kan man fortsätta till en gymnasieskola. Det vill PiS ersätta med ett så kallat tre gånger fyra-system, dvs. fyra plus fyra klasser inom grundskolan och fyra klasser av gymnasieutbildning. Denna revolution inom skolutbildningen bygger även på den inom PiS utbredda uppfattningen att klasserna 7-9 är nästen för ungdomsbrottslighet, bristande moral och andra helvetiska påfund.

Läs vidare >>