500+ – färdplanen är klar

Regeringen har nu klubbat en färdplan för hur flaggskeppet 500+ ska genomföras. Det sade premiärminister Beata Szydło efter regeringens tisdagsmöte.

500+ är nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) vallöfte om kraftigt utökade barnbidrag.

Propositionen läggs på parlamentets bord den 2 februari och kan vara klar att anta i början av mars. Sedan återstår bara presidentens undertecknande, och det betyder att pengarna kommer senast i april, sade Szydło.

Förslaget går ut på att flerbarnsfamiljer från den 1 april nästa år ska få 500 złoty (1200 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Familjer som tjänar under 800 złoty (1850 kr) i månaden kan få bidrag även för första barnet.

I övrigt finns inga inskränkningar, sade inrikesminister Elżbieta Rafalska. Det nya barnbidraget kommer att kosta 16 miljarder nästa år och därefter 22 miljarder om året. 2,7 miljoner familjer och 3,7 miljoner barn får ta del av programmet.

PiS har länge haft april 2016 som första utbetalningsmånad, men på senare tid har man diskuterat om det inte borde finnas en inkomstgräns för dem som ska komma i åtnjutande av det nya barnbidraget. Den tanken har man övergivit nu.

Regeringen räknar med att antalet nyfödda i landet därmed ska öka med 15 %.

Polen har samma befolkningspyramid som många andra länder – de äldre blir fler och barnen färre. För att befolkningen i ett land ska ligga kvar på sin tidigare nivå behövs att varje kvinna i fertil ålder föder 2 barn. I Polen är den siffran bara 1,3 barn. Många unga polacker flyttar dessutom till andra länder för att jobba och det är numera inte alls självklart att de har för avsikt att återvända hem.

Därför satsar den nya regeringen rejält på att förbättra ekonomin för barnfamiljerna och på så vis förhoppningsvis öka antalet barnafödslar. Den förra regeringen införde rätten till ett års föräldraledighet och byggde dagis. Barntillsynen behöver nog byggas ut ytterligare – om regeringen Szydło inte räknar med att kvinnorna ska stanna hemma och passa barnen.

När president Duda pläderat för partiets andra stora vallöfte, sänkt pensionsålder, har han nämnt som skäl att många kvinnor i 60-årsåldern föredrar att ta hand om barnbarnen framför att fortsätta jobba. (Warsaw Voice och wB 2 dec 15)