Privat sjukvård förbjuds av den nya regeringen

Den nye hälsoministern, Konstanty Radziwiłł har under tisdagen presenterat sitt program. Dess viktigaste punkter handlar om att återigen finansiera sjukvården direkt från statskassan och förbudet mot privatiseringen av sjukhus.

Ett annat brådskande ärende för hälsoministern är att skapa kartor över ”hälsobehoven”. Men det projektet, som påbörjades av PO (Medborgarplattformen) och som skulle avslutas i april 2016, ska nu skjutas upp till mitten av 2017. Tanken var att departementet ha hälsokartorna som grund när man undertecknar avtal med sjukhus runt om i landet. Nu får alla nyöppnade sjukhus – både statliga och privata – vänta på sina kontrakt.

Dessutom ska privatiseringen av sjukhus stoppas och förbjudas.

Att återgå till finansieringen av sjukvården från statsbudgeten är inte en återgång till den kommunistiska tiden, menar Radziwiłł och hänvisar till exempel som Sverige, Norge och Spanien.

Även det s.k onkologiska paketet ska ändras. Det gröna kortet som berättigade patienten till behandlingar utan att stå flera år i kö ska avskaffas.

Sist men inte minst ska den nye ministern stänga ner systemet med den statliga finansieringen av provrörsbefruktning som infördes av den förra regeringen och trädde i kraft för en månad sedan.

Det är många ideologiskt betingade förbud och avskaffanden som Radziwiłł talar om. Dock inte så många förändringar som kommer att göra livet lättare för de redan så drabbade patienterna.

Dorota Tubielewicz Mattsson