För få polska barn i utlandet får undervisning i sitt modersmål

Bara 150 000 polska barn som går i skola utomlands har tillgång till undervisning i sitt modersmål. Det uppger NIK, den polska riksrevisionen i en rapport, som tidningen Dziennik Gazeta Prawna tagit del av.

Enligt tidningen finns det 400 000 polska barn, och merparten av dem har inte tillgång någon av de 1 600 polska skolor som byggts upp i länder med många polska migranter. Polskundervisning förekommer huvudsakligen i större städer, vilket innebär att många skolbarn inte har tillgång till den, och elever som inte får undervisning i polska kan förlora sin anknytning till hemlandet. De kommer då inte att vilja återvända. Polen måste alltså ta fram en strategi för hur undervisningen i polska ska utvecklas utomlands, med gemensamma mål och metoder för alla polska skolor, var de än befinner sig i världen, skriver NIK.

Två miljoner polacker beräknas ha lämnat hemlandet sedan EU-inträdet 2004, i början för att tjäna pengar och höja familjens levnadsstandard men numera tar man allt oftare familjen med sig och räknar med att bosätta sig utomlands för gott.

Med en allt äldre befolkning är det viktigt för Polen att få de unga företagsamma familjer som lämnat landet att komma hem igen. Därför gäller det att hålla polskan vid liv hos emigranternas barn och att på olika sätt göra Polen mer attraktivt än tidigare. (Dziennik Gazeta Prawna och wB 2 dec 15)