PiS tog väljare från alla kategorier

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) väljare är de mest trogna – 81 % av dem som röstade på PiS i valet 2011 gjorde samma sak i år. Hälften av de återstående har bytt parti eller avstått från att rösta. Det visar opinionsinstitutet Cbos nya mätning. Enligt Cbos berodde valsegern i oktober huvudsakligen på den stora gruppen lojala väljare plus ett tillskott av missnöjda som 2011 röstade på de förra regeringspartierna liberalkonservativa Medborgarplattformen (PO) och Bondepartiet (PSL).

När det gäller PO höll mindre hälften av väljarna från 2011 – 43 % – fast vid sitt forna parti. Nästan lika många bytte parti, de flesta gick över till det nya partiet Moderna (Nowoczesna) men många gick också till PiS.

Den forna Vänsteralliansen (SLD) som nu kallas Förenade Vänstern, tappade över hälften av sina väljare från 2011, och Bondepartiet förlorade 30 %. Många av båda partiernas missnöjda väljare gick över till PiS.

Nästan 20 % var förstagångsväljare i år. Av dem gick nästan hälften till PiS och en fjärdedel till Kukiz’15, 17 % till PO, 6 % till det extrema KORWiN och 3 % till Moderna.

PiS har alltså tagit väljare från alla grupper – från PO, Vänsteralliansen och Bondeförbundet samt nästan hälften av förstagångsväljarna.

Och PO, som var regeringskoalitionens stora parti och som regerat i åtta år, förlorade väljare främst till liberala Moderna men många gick också till PiS. (Polskie Radio och wB 3 dec 15)