Kardinal Dziwisz förmanade politikerna i jultalet

Kardinal Stanisław Dziwisz i Kraków manar politikerna att enas.  Foto: Jarosław Kruk, wikipedia.

Kardinal Stanisław Dziwisz i Kraków manar politikerna att enas.
Foto: Jarosław Kruk, wikipedia.

Även kyrkan börjar nu tycka att situationen i Polen börjar bli oroande. När kardinal Dziwisz på söndagen höll sitt traditionella jultal på det gamla medeltidstorget i Kraków uppmanade han regeringen och oppositionen att lösa sina svårigheter genom fredlig dialog.

Dialogen ska inte föras på gatorna, det bara fördjupar splittringen och sänker den politiska standarden, sade Dziwisz. Att regera i helighet och rättfärdighet kräver ödmjukhet, offer och oegennytta, att döma i en hjärtats integritet kräver opartiskhet, ärlighet och beredskap att lyssna på alla människor, även på dem som har andra åsikter.

Splittringen i Polen är oroande, och många människor har bett att kyrkan ska göra sin röst hörd i denna fråga, sade kardinalen.

Att det blir maktskifte är en bra sak i sig, eftersom ingen har monopol på det bästa sättet att regera. Men den som verkligen vill tjäna samhället och inte bara styra det blir inte alltför bitter över en valförlust och ska inte störa dem som verkställer nya mål – om de är motiverade och till nytta för hela samhället, sade Dziwisz. Och de som fått makten i demokratiska val och kan styra med egen majoritet ska utöva sin makt med största ansvar och ta hänsyn till känsligheten i det pluralistiska samhället. Vi har nu levt i ett fritt Polen i ett kvarts sekel. Är ni redo att göra er av med gamla fördomar och ta avstånd från ökade skillnader mellan partierna som skadar samhället?

Kardinalen, som på sin tid var Johannes Paulus II sekreterare, är en person vars ord väger tungt inom katolska kyrkan och i Polen. (Polskie Radio 21 dec 15)