Ingen skola för sexåringarna

Efter ännu en nattlig omröstning beslöt parlamentet att upphäva den förra regeringens lagändring som lät sexåringar börja skolan. Polen går därmed tillbaka till det tidigare systemet med skolstart vid 7 års ålder. Sexåringar som gått på förskola kan dock börja skolan tidigare. Vidare ska barnet – om föräldrarna så vill – ha möjlighet att gå om ettan och tvåan. Föräldrar som de sista två åren ”tvingats” skicka sina sexåringar till skolan ska enligt PiS ”få en chans att rätta till det”.

I fortsättningen ska skolinspektorer väljas ut och tillsättas av skolministern, d.v.s på politiska meriter.

Facket har länge velat stärka inspektorernas roll, men inte på det här sättet, säger Sławomir Broniarz, ordförande för ZNP (Polska lärarförbundet). Inspektorer och rektorer bör väljas så att politikernas inflytande blir så litet som möjligt.

Eftersom det officiellt är PiS-parlamentariker och inte regeringen som har kommit med förslaget behövs inte konsultationer med experter och olika kretsar i samhället, menar den nya skolministern Anna Zalewska.

Även det beslutet kritiseras av såväl oppositionen som fackföreningarna.

Dorota Tubielewicz Mattsson