Szydło vill ha kompromiss om KD

Premiärminister Beata Szydło. Foto: PO, wikipedia

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: PO, wikipedia

Oppositionen har avvisat en kompromiss i konflikten om Konstitutionsdomstolen (KD). Det sade premiärminister Beata Szydło på torsdagen.

Regeringen har föreslagit att åtta av domstolens femton ledamöter ska vara sådana som nominerats av den förra regeringen, de nuvarande oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Bondepartiet (PSL).

Men det blev ingen överenskommelse, sade Szydło, och det finns heller ingen vilja att tillsammans arbeta fram ett förslag.

Det verkar ju generöst av PiS att erbjuda oppositionen åtta av de femton platserna. Men enligt PiS nya lag ska minst två tredjedelar av KDs ledamöter rösta för ett utslag om det svar vara giltigt.

Striden går alltså vidare om KD – ska de ledamöter som utsågs före regeringsskiftet få ta plats i landets högsta domstol eller blir det den nya regeringens egna domare?

Det har väckt särskilt uppseende att president Duda, som själv är jurist, nonchalerar det utslag där KD konstaterade att tre av de domare som Medborgarplattformen utsett var tillsatta enligt lagen. KD ålade presidenten att svära in dem.

Så blev det inte – Duda väntade tills det nu styrande partiet Lag och Rättvisa (PiS) utsett egna domare och svor snabbt in dem.

Konstitutionsdomstolen har den viktiga uppgiften att kontrollera så att alla nystiftade lagar i alla delar stämmer med grundlagen. Därför är det viktigt för en regering som vill göra om landet – vilket PiS sagt att de vill göra – att ha KD med sig. Annars kan det bli avsevärt svårare att få igenom sina lagförslag.

Tumultet kring KD har väckt stor opposition inom landet, men också oro på EU-nivå, och på tisdagen framträdde premiärminister Beata Szydło för att svara på parlamentarikernas frågor om rättssäkerheten i landet. Hon upprepade gång på gång att Polen har rätt att fatta egna beslut, att rättssystemet inte är underminerat och att PiS genomför den politik de valts för att genomföra.

Populisten Paweł Kukiz, grundare av och ledare för missnöjespartiet Kukiz’15, föreslår en folkomröstning om KD. Samtidigt bör man fråga om polackerna vill ta emot flyktingar, menar Kukiz, vars parti hade fler folkomröstningar och färre flyktingar på valmanifestet. (TVP, Polskie Radio och wB 21 jan 16)