Lot i akut behov av nya investerare

Lot börjar komma på fötter igen – passagerartrafiken gick med vinst 2014.

Lot behöver nya investerare.

Det statliga flygbolaget Lot är än en gång i behov av en ekonomisk injektion. Det säger ministern för de statliga företagen, Dawid Jackiewicz, till nyhetsbyrån PAP.

Situationen är inte ljus, sade Jackiewicz, Lot och den nye styrelseordföranden, Rafał Milczarski, ska aktivt söka lösningar på sina problem.

Jag tror att den nye ordföranden kommer att hitta en investerare som kan bidra med nytt kapital, säger Jackiewicz. Vi vill inte förlora kontrollen över företaget, men ett kapitaltillskott behövs.

Staten har en majoritetsandel av aktierna i Lot, som har haft stora ekonomiska svårigheter under några år. Men i samband med genomförandet av ett omstruktureringsprogram har man tidigare sett tecken på ett förbättrat resultat. (Polskie Radio 29 jan 16)