Polen behöver fem miljoner invandrare

Om Polen ska kunna ha kvar sin goda ekonomiska utveckling behöver landet ta in fem miljoner invandrare fram till år 2050.

Det skriver Företagar- och Arbetsgivareföreningen ZPP i en rapport.

Enligt GUS (polska Statistiska Centralbyrån) kommer befolkningen att sjunka från nuvarande 38 till 34 miljoner år 2040.

För att behålla en befolkning på dess nuvarande nivå behöver det födas 2,1 barn per kvinna i fertil ålder. I Polen är den siffran 1,3 barn per kvinna. Många unga polacker som flyttar utomlands för att jobba bildar också familj där.

Under åren 1994–2014 minskade antalet barn från 24 % av befolkningen till 15,5 % och 2040 beräknas barnen utgöra 13 %, visar siffror från Eurostat.

Antalet invånare över 80 beräknas däremot öka till dryga 10 % av befolkningen under samma period.

ZPP föreslår att staten börjar med att legalisera den runt en miljon ukrainare, vietnameser och vitryssar som redan befinner sig i Polen. (Warsaw Business Journal och wB 29 jan 16)